Oferta dla instytucji

ORGANIZACJA ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH DLA DZIECI
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 • Organizujemy zajęcia grupowe z języka angielskiego w ramach pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.
 • Nasze zajęcia odbywają się na terenie szkoły podstawowej, do której
  uczęszcza dziecko
  , po skończeniu zajęć szkolnych.
 • Kryteria główne przyporządkowania do grupy to umiejętności i wiek dziecka.
 • Zajęcia dla jednej grupy przeprowadzane są 2 razy w tygodniu i trwają 60 min.
 • Grupa może liczyć od 5 do 10 osób.
 • Cena karnetu miesięcznego zależna jest od liczby dzieci w grupie i wynosi
   od 139 zł do 159 zł (w zależności od preferencji rodziców).

CELE, PROGRAM ZAJĘĆ

 • Naszym celem jest nie tylko skuteczna nauka, ale pokazanie dzieciom, jak przyjemne i wartościowe może być poznawanie obcego języka, innej kultury, itp.
 • Opracowaliśmy autorski program, biorąc pod uwagę całościowy rozwój dzieci na poszczególnych etapach życia. Nasz zespół, składający się nie tylko z wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego (lektorzy z kilku­ i kilkunastoletnimi doświadczeniami zarówno w nauce dzieci szczególnie uzdolnionych, jak i z dysfunkcjami), ale też z pedagoga i psychologa, opracował programy zajęć uwzględniające poziom rozwoju intelektualnego, poznawczego i społecznego. Dlatego nasze zajęcia są prowadzone z ogromną różnorodnością i wieloaspektowym podejściem do dzieci. Dzięki temu nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach uwzględniających wiedzę z języka angielskiego (praca z dziećmi szczególnie zdolnymi), ale także z sukcesem pracujemy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Uczniowie klas szóstych, którzy uczęszczali do nas na zajęcia na SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY w roku szkolnym 2014/15 osiągnęli średni wynik 96,25 proc.
 • Wykorzystujemy zarówno gotowe podręczniki, jak i stworzone przez nas materiały, gry, zabawy itp.
 • Lekcje zawierają elementy ruchowe, plastyczne, muzyczne i teatralne, dzięki temu nasi uczniowie się nie nudzą.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA DZIECI

W ramach miesięcznej opłaty, dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Happy House będą otrzymywać:

 • materiały potrzebne do nauki (poza regularnym podręcznikiem – dzieci z klas szkoły podstawowej),
 • drobne upominki okazjonalne (Mikołajki, Dzień Dziecka),
 • na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymają certyfikaty Happy House,
 • specjalnie dla naszych uczniów zorganizujemy DNI KULTURY BRYTYJSKIEJ, dzięki którym nasi podopieczni będą mieli możliwość rozwijania nie tylko wiedzy/umiejętności językowych, ale także poznają kulturę krajów anglojęzycznych.
 • Zajęcia dodatkowe (j. angielski) bezpośrednio po lekcjach, z wykorzystaniem czasu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej (lektor zabiera i odprowadza dzieci), bez dodatkowego angażowania czasu rodziców.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA SZKOŁY (do wyboru):

 • atrakcje dla dzieci w ramach zajęć w świetlicy (kreatywnie wypełniony czas w świetlicy): konkursy, zabawy uwzględniające wiedzę z j. angielskiego,
 • bezpłatne przygotowywanie materiałów językowych (ćwiczeń, ciekawostek, quizów itp.) dla uczniów szkoły, z możliwością zamieszczenia ich w gazetce szkolnej bądź na stronie internetowej szkoły,
 • udział Happy House i bezpłatna organizacja atrakcji na szkolnych imprezach/piknikach, w tym konkursy z nagrodami dla uczniów,
 • umieszczanie informacji o szkole na naszej stronie internetowej, w zakładce partnerzy,
 • sponsorowanie karnetów na zajęcia językowe dla najlepszych uczniów szkoły.

Zapraszamy do współpracy.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania Państwa oraz Rodziców.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ JĘZYKOWYCH DLA DZIECI
W PRZEDSZKOLACH

 • Organizujemy zajęcia grupowe z języka angielskiego w ramach zajęć przedszkolnych i pozalekcyjnych.
 • Kryteria główne przyporządkowania do grupy to umiejętności i wiek dziecka.
 • Zajęcia dla jednej grupy przeprowadzane są 1 raz lub 2 razy w tygodniu i trwają 30 albo 45 minut.
 • Wielkość grupy odpowiada wielkości grupy przedszkolnej, jeśli nie przekracza ona 20 osób.
 • Cena karnetu miesięcznego zależna jest od częstotliwości i długości zajęć – w granicach 15­20 zł od osoby.

* Jeśli dziecko jest nieobecne na więcej niż 50 proc. zajęć w miesiącu ­ opłata za karnet jest pomniejszona proporcjonalnie do liczby opuszczonych lekcji.

PROGRAM ZAJEĆ

 • Naszym celem jest nie tylko skuteczna nauka, ale pokazanie dzieciom, jak przyjemne i wartościowe może być poznawanie obcego języka, innej kultury itp.
 • Opracowaliśmy autorski program, biorąc pod uwagę całościowy rozwój dzieci na poszczególnych etapach życia. Nasz zespół, składający się nie tylko z wykwalifikowanych lektorów języka angielskiego (lektorzy z kilku­ i kilkunastoletnimi doświadczeniami), ale też z pedagoga i psychologa, opracował programy zajęć uwzględniające poziom rozwoju intelektualnego, poznawczego i społecznego, dlatego nasze zajęcia są prowadzone z ogromną różnorodnością i wieloaspektowym podejściem do ucznia. Wykorzystujemy nie tylko gotowe podręczniki, ale i stworzone przez nas materiały, gry, zabawy itp.
 • Lekcje zawierają elementy ruchowe, plastyczne, muzyczne i teatralne, dzięki temu nasi uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA DZIECI

 • W ramach miesięcznej opłaty, dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Happy House będą otrzymywać: materiały potrzebne do nauki (jednorazowa dopłata 15 zł do pierwszego karnetu), drobne upominki okazjonalne (Mikołajki, Dzień Dziecka), na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymają certyfikaty Happy House.
 • Specjalnie dla naszych uczniów zorganizujemy DNI KULTURY BRYTYJSKIEJ, dzięki którym nasi podopieczni będą mieli możliwość rozwijania nie tylko wiedzy/umiejętności językowych, ale także poznają kulturę krajów anglojęzycznych.

Zapraszamy do współpracy!