Oferta

Przedszkolaki

Gry planszowe i zabawy z wykorzystaniem komputera, zabawy w chowanego i w sklep, wyprawy na lody, aranżowanie wycieczek po mieście itp. to tylko namiastka tego, co dzieje się na naszych lekcjach. A wszystko po to, aby stworzyć naturalne warunki i do poznawania i
rozwoju języka angielskiego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 45 minut 2 razy w tygodniu,
 • małe grupy,
 • zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub przedszkola (w zespole szkolno-przedszkolnym),
 • dzieci są odbierane z przedszkola i zabierane przez lektora Happy House (bez angażowania rodzica).
Dzieci szkolne

Gry planszowe i komputerowe, zabawy w chowanego i w sklep, wyprawy na lody, aranżowanie wycieczek po mieście itp. to tylko namiastka tego, co dzieje się na naszych lekcjach. A wszystko po to, aby stworzyć naturalne warunki i do poznawania i rozwoju języka angielskiego. Koncentrujemy się przede wszystkim na konwersacjach, na rozwoju aktywnego języka jako forma uzupełnienia i poszerzenia programu szkolnego.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 60 minut 2 razy w tygodniu,
 • kameralne grupy,
 • zajęcia odbywają się na terenie szkoły w czasie pracy świetlicy,
 • w klasach 1-3 dzieci są odbierane ze świetlicy na zajęcia Happy House i po zakończeniu lekcji do niej odprowadzane (bez angażowania rodzica).
Przygotowanie do egzaminu 8-klasisty

Z dziećmi starszymi koncentrujemy się przede wszystkim na konwersacjach, na rozwoju aktywnego języka jako forma uzupełnienia i poszerzenia programu szkolnego. Ogromna rolę na naszych lekcjach odgrywa także słuchanie i reagowanie na ćwiczenia ze słuchu. Ćwiczymy formy zadań, jakie znajda się na egzaminie. Regularnie przeprowadzamy testy próbne pod katem egzaminu.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 60 minut 2 razy w tygodniu,
 • zajęcia odbywają się na terenie szkoły, do której chodzi dziecko, w godzinach późnopopołudniowych.
Lekcje ON-LINE
 • Dla każdej z grup wiekowych organizujemy zajęcia on-line.
 • Kryterium przynależności do grupy to:
  – wiek dziecka w grupach przedszkolnych i wczesnoszkolnych,
  – umiejętności dziecka w grupach szkolnych powyżej 3 klasy.
 • Happy House zapewnia platformę do lekcji.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.