Działalność nierejestrowana a praca na etacie. Kompendium 2024

Działalność nierejestrowana jest bardzo popularna. Można pracować na etacie i dorabiać na działalności nierejestrowanej, czyli nie rejestrować działalności gospodarczej, tylko wystawiać co miesiąc rachunki, a po roku rozliczać się z urzędem skarbowym. To doskonała opcja, a ten tekst dostarczy informacji o prowadzeniu działalności nierejestrowanej i świadczeniu pracy etatowej.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowaną realizuje jedynie osoba fizyczna, czyli osoba prywatna. Nie może zarobić więcej niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto – w 2024 roku było to od stycznia do czerwca 3 181,50 zł, a od lipca do grudnia 3 225,00 zł. Nie ma prawa przekroczyć tej kwoty w żadnym miesiącu. Poza tym taka osoba przez ostatnie pięć lat nie mogła prowadzić działalności gospodarczej, czyli być przedsiębiorcą w świetle przepisów. Jak widać nie ma tutaj nadmiernych obostrzeń. Działalność nierejestrowana jest idealnym rozwiązaniem dla wielu osób młodych, w średnim wieku czy emerytów. Prowadzenie działalności nierejestrowanej jest całkiem łatwe. Założenie działalności nierejestrowanej nie istnieje. Pracuje się dla firmy, wystawia rachunki i po roku rozlicza się z urzędem skarbowym. I to jest cała filozofia. Łatwość jest ważna, a brak konieczności rejestrowania takiej umowy jest bardzo dużym atutem.

Sprawdź jak założyć działalność nierejestrowaną w 2024 roku: https://www.ifirma.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-w-roku-2024

Praca na etacie przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może pracować u innego pracodawcy i mieć podpisaną umowę o pracę. Pracownik w godzinach pracy musi pracować solidnie u pracodawcy, nie łamiąc obowiązków pracowniczych, a działalność nierejestrowaną wykonywać będzie po godzinach pracy lub w weekend. Działalność nierejestrowana a praca na etacie wcale nie kolidują ze sobą. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie dla osoby wykonującej obie formy aktywności zawodowej.

Działalność nierejestrowana przy umowie o pracę

Prowadząc działalność nierejestrowaną można można mieć umowę o pracę z innym podmiotem (pracodawcą).  Nie ma tutaj żadnych zakazów czy też nakazów. Od pracownika zależy co robi po godzinach pracy. Ważne, aby pamiętał jedynie o obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanych przychodów. Po zakończeniu roku kalendarzowego trzeba rozliczyć się na podstawie PIT.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło a działalność świadczona osobiście

Działalność nierejestrowana jest aktywnością wykonywaną przez daną osobę. Może to być praca taka, jak:

  • działalność artystyczna;
  • aktywność trenerska;
  • działalność oświatowa i publicystyczna, także udział w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa;
  • przychody z racji uczestnictwa w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;
  • przychody uzyskane z tytułu uprawiania sportu, stypendia;
  • przychody sędziów związane z prowadzeniem zawodów sportowych;
  • przychody z działalności polskich arbitrów biorących udział w arbitrażach z partnerami zagranicznymi;
  • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych.

Umowa zlecenie a działalność nierejestrowana

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie wykonuje określoną czynność dla zleceniodawcy. Może to być nauczanie, pisanie, rachunkowość i wiele podobnych czynności.

Działalność nierejestrowana przy umowie zlecenie

Prowadząc działalność nierejestrowaną można jednocześnie mieć podpisaną umowę o pracę z inną firmą, czyli z pracodawcą. Można łączyć pracę na umowie o pracę, umowie zlecenia z działalnością nierejestrowaną. Jest tutaj pełna dowolność i wszystko zależy od chęci danej osoby.

Umowa o dzieło a działalność nierejestrowana

Umowa o dzieło to wykonanie pewnego dzieła, np. napisania czy przetłumaczenia książki. Nie może to być sprzątanie domów czy malowanie budynków, lecz działalność twórcza, jedyna oraz w pełni niepowtarzalna. W przypadku sprzątania czy malowania nie powstaje unikatowe dzieło. Dzieło musi powstać w określonym czasie. Dzieło jest niepowtarzalne, a jego twórca ponosi odpowiedzialność za efekt końcowy.  Nie ma określonego miejsca i kierownictwa, ale jest oczekiwany efekt pracy. Może nim być wykonany projekt, napisana książka, przetłumaczone teksty, opracowany budżet czy przygotowany bilans finansowy firm i wiele innych działań.

Działalność nierejestrowana przy umowie o dzieło

Prowadzenie działalności nierejestrowanej i umowy o dzieło, zlecenia czy o pracę się nie wykluczają. Należy tylko pamiętać, by dochód miesięczny z tytułu działalności nierejestrowanej nie przekroczył 75 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Jest to jak najważniejsza sprawa. Działalność nierejestrowana może być dodatkowa lub jedyna. Osoba na emeryturze może tak dorabiać, ale musi pilnować limitu zarobków oraz sprawdzić ile emeryt ma prawo dorobić miesięcznie. Prowadząc działalność nierejestrowaną emeryt może dobrze podreperować własny budżet. Jest to naprawdę ważna rzecz, ponieważ świadczenia emerytalne nie należą do wysokich.

Zależy Ci na usprawnieniu całego procesu księgowego? Skorzystaj z oferty darmowego programu do faktur od Ifirma: https://www.ifirma.pl/program-do-faktur