Jak bezpiecznie stosować środki ochrony roślin?

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin, takich jak pestycydy i herbicydy, jest niezbędne do ochrony zdrowia, minimalizacji wpływu na środowisko i zapewnienia skutecznej ochrony przed szkodnikami. Oto kilka wskazówek dotyczących bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin!

Przed zastosowaniem:

Wybierz odpowiedni środek

Gdy chcesz kupić środki ochrony roślin sklep internetowy czy stacjonarny może zaoferować duży wybór preparatów. Wybierz środki ochrony roślin, które są odpowiednie dla konkretnego problemu szkodników i są ukierunkowane na uprawy lub rośliny. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak rodzaj szkodnika, sposób działania i inne praktyki zwalczania szkodników i chwastów.

Przeczytaj etykietę

Przeczytaj uważnie i postępuj zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu, w tym dotyczącymi sposobu użycia, środków ostrożności i środków pierwszej pomocy. Etykieta zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu.

Przygotuj środki do ochrony osobistej

Należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawiczki, koszule z długimi rękawami, długie spodnie, buty z zakrytymi palcami oraz okulary lub osłonę twarzy, aby chronić się przed narażeniem na pestycydy i herbicydy. Także zaleca się ochronę dróg oddechowych, jeśli jest to wymagane w przypadku niektórych produktów lub metod aplikacji.

Przygotowanie obszaru

Przed zastosowaniem środków ochrony roślin należy zadbać o to, aby w danym obszarze nie znajdowały się dzieci, zwierzęta domowe i inne organizmy niebędące docelowymi z obszaru stosowania. Należy zakryć albo usunąć żywność oraz źródła wody, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Podczas aplikacji:

Postępuj zgodnie z instrukcją mieszania

Wymieszaj środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami producenta, stosując odpowiednie proporcje rozcieńczenia i metody mieszania.

Używaj odpowiedniego sprzętu do aplikacji

Używaj zalecanego sprzętu do aplikacji, takiego jak rozsiewacze lub opryskiwacze, aby zapewnić dokładne i równomierne rozprowadzenie produktu. Dostosuj ustawienia aplikacji i typy dysz, aby uzyskać żądane pokrycie i wielkość kropli.

Stosuj środki w odpowiednich warunkach

Stosuj środki ochrony roślin podczas sprzyjających warunków pogodowych przy minimalnym wietrze, aby zapobiec ich znoszeniu. Unikaj stosowania pestycydów lub herbicydów w okresach wysokich temperatur, obfitych opadów lub gdy aktywne są pszczoły i inne zapylacze.

Po zastosowaniu:

Wyczyść sprzęt

Dokładnie wyczyść sprzęt do aplikacji, w tym opryskiwacze, dysze i pojemniki, po każdym użyciu, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i gromadzeniu się pozostałości środka.

Przechowuj bezpiecznie środki ochrony roślin

Przechowuj pestycydy i herbicydy w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt domowych.